Home » Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 10/05/2021

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 10/05/2021

by Tư Vấn Ngoại Hối

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

AUD/USD Giao dịch trong ngày: 0,7835 là tỷ giá hỗ trợ intraday.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 0,7835 với mục tiêu 0,7880 & 0,7910.

Tư vấn kĩ thuật:
một vùng hỗ trợ tại 0,7835 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

USD/CAD Giao dịch trong ngày: nguy cơ suy giảm.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,2160 với mục tiêu 1,2080 & 1,2055.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

USD/CHF Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 0,9040 với mục tiêu 0,8990 & 0,8970.

Tư vấn kĩ thuật:
khi đường kháng cự 0,9040 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

GBP/USD Giao dịch trong ngày: tiếp tục tăng.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,4015 với mục tiêu 1,4070 & 1,4100.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

EUR/USD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2130.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,2130 với mục tiêu 1,2180 & 1,2200.

Tư vấn kĩ thuật:
ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Vàng Giao dịch trong ngày: tiếp tục tăng.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1824,00 với mục tiêu 1850,00 & 1858,00.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

You may also like

Leave a Comment