Home » Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 11/05/2021

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 11/05/2021

by Tư Vấn Ngoại Hối

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

Vàng Giao dịch trong ngày: hướng tới tỷ giá 1817,00.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1846,00 với mục tiêu 1827,00 & 1817,00.

Tư vấn kĩ thuật:
khi đường kháng cự 1846,00 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

GBP/CHF Ngắn Hạn: hồi phục ngắn hạn.
Khuyến nghị giao dịch:
hồi phục ngắn hạn.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 1,2694 và 1,2801)

GBP/CAD Ngắn Hạn: xu hướng giảm lấn át khi 1,7435 là điểm kháng cự.
Khuyến nghị giao dịch:
xu hướng giảm lấn át khi 1,7435 là điểm kháng cự.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 1,7195 và 1,7301)

GBP/AUD Ngắn Hạn: mục tiêu tăng tiếp theo của chúng tôi là tại 1,8705.
Khuyến nghị giao dịch:
mục tiêu tăng tiếp theo của chúng tôi là tại 1,8705.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 1,7922 và 1,7976)

EUR/NZD Ngắn Hạn: xu hướng giảm lấn át khi 1,6974 là điểm kháng cự.
Khuyến nghị giao dịch:
xu hướng giảm lấn át khi 1,6974 là điểm kháng cự.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 1,6735 và 1,6737)

You may also like

Leave a Comment