Home » Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 13/04/2021

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 13/04/2021

by Tư Vấn Ngoại Hối

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

USD/CAD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,2550 với mục tiêu 1,2590 & 1,2610.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

USD/CHF Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 0,9215 với mục tiêu 0,9270 & 0,9290.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI định hướng tốt.

GBP/USD Giao dịch trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,3755.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,3755 với mục tiêu 1,3705 & 1,3685.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

EUR/USD Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,1920 với mục tiêu 1,1870 & 1,1860.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

AUD/USD Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 0,7635 với mục tiêu 0,7590 & 0,7570.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Vàng Giao dịch trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1737,00.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1737,00 với mục tiêu 1727,00 & 1721,00.

Tư vấn kĩ thuật:
khi chỉ số không vượt qua 1737,00 khả năng quay về 1727,00 là rất lớn.

You may also like

Leave a Comment