Home » Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 13/05/2021

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 13/05/2021

by Tư Vấn Ngoại Hối

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

USD/CAD Giao dịch trong ngày: tiếp tục tăng.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,2095 với mục tiêu 1,2160 & 1,2190.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

GBP/USD Giao dịch trong ngày: hướng tới tỷ giá 1,3975.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,4075 với mục tiêu 1,4015 & 1,3975.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

AUD/USD Giao dịch trong ngày: nguy cơ suy giảm.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 0,7755 với mục tiêu 0,7700 & 0,7670.

Tư vấn kĩ thuật:
khi đường kháng cự 0,7755 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

USD/CHF Giao dịch trong ngày: tiếp tục tăng.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 0,9065 với mục tiêu 0,9095 & 0,9110.

Tư vấn kĩ thuật:
sự vượt qua mốc 0,9065 là dấu hiệu tốt đế mở đường tới mốc 0,9095.

EUR/USD Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,2100 với mục tiêu 1,2065 & 1,2050.

Tư vấn kĩ thuật:
khi chỉ số không vượt qua 1,2100 khả năng quay về 1,2065 là rất lớn.

Vàng Giao dịch trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1826,00.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1826,00 với mục tiêu 1812,00 & 1805,00.

Tư vấn kĩ thuật:
khi đường kháng cự 1826,00 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

You may also like

Leave a Comment