Home » Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 14/04/2021

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 14/04/2021

by Tư Vấn Ngoại Hối

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

AUD/USD Giao dịch trong ngày: tiếp tục tăng.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 0,7630 với mục tiêu 0,7695 & 0,7720.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI định hướng tốt.

EUR/USD Giao dịch trong ngày: tiếp tục tăng.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,1925 với mục tiêu 1,1970 & 1,1990.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

GBP/USD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,3740 với mục tiêu 1,3800 & 1,3820.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI định hướng tốt.

USD/CAD Giao dịch trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2560.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,2560 với mục tiêu 1,2520 & 1,2500.

Tư vấn kĩ thuật:
khi chỉ số không vượt qua 1,2560 khả năng quay về 1,2520 là rất lớn.

USD/CHF Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 0,9225 với mục tiêu 0,9185 & 0,9165.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Vàng Giao dịch trong ngày: tiếp tục tăng.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1739,00 với mục tiêu 1753,00 & 1758,00.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

You may also like

Leave a Comment