Home » Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 15/04/2021

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 15/04/2021

by Tư Vấn Ngoại Hối

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

AUD/USD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 0,7695 với mục tiêu 0,7745 & 0,7760.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI định hướng tốt.

USD/CAD Giao dịch trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2535.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,2535 với mục tiêu 1,2500 & 1,2480.

Tư vấn kĩ thuật:
khi chỉ số không vượt qua 1,2535 khả năng quay về 1,2500 là rất lớn.

USD/CHF Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 0,9210 với mục tiêu 0,9245 & 0,9260.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI định hướng tốt.

EUR/USD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1965.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,1965 với mục tiêu 1,1990 & 1,2010.

Tư vấn kĩ thuật:
một vùng hỗ trợ tại 1,1965 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

GBP/USD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,3750 với mục tiêu 1,3795 & 1,3810.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

Vàng Giao dịch trong ngày: mục tiêu là tỷ giá 1758,00.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1736,00 với mục tiêu 1753,00 & 1758,00.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

You may also like

Leave a Comment