Home » Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 20/04/2021

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 20/04/2021

by Tư Vấn Ngoại Hối

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

USD/CAD Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,2525 với mục tiêu 1,2465 & 1,2450.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

USD/CHF Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 0,9165 với mục tiêu 0,9120 & 0,9100.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GBP/USD Giao dịch trong ngày: tiếp tục tăng.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,3965 với mục tiêu 1,4020 & 1,4060.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

EUR/USD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,2035 với mục tiêu 1,2085 & 1,2110.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

AUD/USD Giao dịch trong ngày: tiến xa hơn.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 0,7760 với mục tiêu 0,7820 & 0,7845.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI định hướng tốt.

Vàng Giao dịch trong ngày: mục tiêu là tỷ giá 1752,00.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1780,00 với mục tiêu 1759,00 & 1752,00.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

You may also like

Leave a Comment