Home » Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 22/04/2021

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 22/04/2021

by Tư Vấn Ngoại Hối

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

USD/CAD Giao dịch trong ngày: sự củng cố.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,2520 với mục tiêu 1,2480 & 1,2455.

Tư vấn kĩ thuật:
khi chỉ số không vượt qua 1,2520 khả năng quay về 1,2480 là rất lớn.

USD/CHF Giao dịch trong ngày: sự củng cố.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 0,9175 với mục tiêu 0,9150 & 0,9135.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI mất động lực tăng.

GBP/USD Giao dịch trong ngày: 1,3910 là tỷ giá hỗ trợ intraday.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,3910 với mục tiêu 1,3950 & 1,3970.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

EUR/USD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,2020 với mục tiêu 1,2050 & 1,2060.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

AUD/USD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 0,7730 với mục tiêu 0,7765 & 0,7785.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Vàng Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1784,00.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1784,00 với mục tiêu 1804,00 & 1810,00.

Tư vấn kĩ thuật:
ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

You may also like

Leave a Comment