Home » Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 28/04/2021

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 28/04/2021

by Tư Vấn Ngoại Hối

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

USD/CAD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,2390 với mục tiêu 1,2420 & 1,2440.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

USD/CHF Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 0,9120 với mục tiêu 0,9190 & 0,9205.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI định hướng tốt.

GBP/USD Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,3900 với mục tiêu 1,3860 & 1,3840.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

EUR/USD Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,2095 với mục tiêu 1,2045 & 1,2030.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

AUD/USD Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 0,7770 với mục tiêu 0,7720 & 0,7700.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

Vàng Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1778,00 với mục tiêu 1762,00 & 1754,00.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

You may also like

Leave a Comment