Home » Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 29/04/2021

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 29/04/2021

by Tư Vấn Ngoại Hối

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

USD/CAD Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,2335 với mục tiêu 1,2280 & 1,2255.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

USD/CHF Giao dịch trong ngày: sự củng cố.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 0,9115 với mục tiêu 0,9075 & 0,9060.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GBP/USD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,3925 với mục tiêu 1,3980 & 1,4000.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

EUR/USD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,2100 với mục tiêu 1,2155 & 1,2180.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

AUD/USD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7770.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 0,7770 với mục tiêu 0,7820 & 0,7840.

Tư vấn kĩ thuật:
ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Vàng Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1773,00 với mục tiêu 1790,00 & 1796,00.

Tư vấn kĩ thuật:
ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

You may also like

Leave a Comment